In november 2002 werd het huidige gebouw van ontmoetingscentrum Koutershof officieel geopend. Deze nieuwbouw was de voortzetting van het “oude” gebouw, dat op 10 januari 1976 als eerste gemeenschapshuis voor verenigingen in gebruik werd genomen.

In die tijd een belangrijk gebeuren en een fraaie aanwinst voor de Rijsbergse gemeenschap. Oorspronkelijk beschikte Rijsbergen over een jongens- en een meisjespatronaat, waar bijeenkomsten enz. werden gehouden. Deze beide locaties waren medio 1965-1970 van de vorige eeuw in een zodanig slechte toestand, dat er door de toenmalige jeugdraad initiatieven werden ontplooid om tot stichting van een nieuw gemeenschapshuis te komen. Dit resulteerde in 1973 tot de oprichting van de Dr. Alberingstichting; de stichting die zich met de oprichting en exploitatie van het nieuwe ontmoetingscentrum zou gaan bezig houden.

Vanaf 1968 tot 1975 is met de gemeente Rijsbergen gesproken over de nieuwbouw en eindelijk op 1 mei 1975 werd met de eerste nieuwbouw begonnen.

De stichting is vernoemd naar Dr. Albering, mede initiatiefnemer van het eerste ontmoetingscentrum. Dr. Albering was 2e kamerlid voor de KVP en destijds woonachtig in de Zandstraat te Rijsbergen (biografie Dr. Albering, klik hier).