Vrijwel elke inwoner van Rijsbergen heeft een band met Koutershof. Even naar de Bieb, een handje geven aan Sinterklaas, elke week handwerken of biljarten, de kids op dansles, een vogeltentoonstelling, toneel en Bonte Avond…. Koutershof kent vele gezichten en we komen er allemaal. 

Historie

In november 2002 werd het huidige gebouw van ontmoetingscentrum Koutershof officieel geopend. Deze nieuwbouw was de voortzetting van het “oude” gebouw, dat op 10 januari 1976 als eerste gemeenschapshuis voor verenigingen in gebruik werd genomen.

In die tijd een belangrijk gebeuren en een fraaie aanwinst voor de Rijsbergse gemeenschap. Oorspronkelijk beschikte Rijsbergen over een jongens- en een meisjespatronaat, waar bijeenkomsten werden gehouden. Deze beide locaties waren medio 1965-1970 van de vorige eeuw in een zodanig slechte toestand, dat er door de toenmalige jeugdraad initiatieven werden ontplooid om tot stichting van een nieuw gemeenschapshuis te komen. Dit resulteerde in 1973 tot de oprichting van de Dr. Alberingstichting; de stichting die zich met de oprichting en exploitatie van het nieuwe ontmoetingscentrum zou gaan bezig houden.

Vanaf 1968 tot 1975 is met de gemeente Rijsbergen gesproken over de nieuwbouw en eindelijk op 1 mei 1975 werd met de eerste nieuwbouw begonnen.

Toekomst Koutershof

Koutershof is er …en zal altijd blijven. Maar is dat wel zo? Voor haar voortbestaan is Koutershof, afhankelijk van de verhuur van ruimtes, de inkomsten uit de taveerne en subsidie van gemeente. In een tijd waarin ontmoeten en ontspannen steeds belangrijker wordt, zien we dat overheden en gemeentes zich terugtrekken uit sport & cultuur. Daarom wil Koutershof, juist nu, dé ontmoetingsplek van cultureel en sportief Rijsbergen zijn.

Bestuur Albering & Koutershof

Stichting Dr. Alberingstichting heeft de exploitatie van ontmoetingscentrum Koutershof overgedragen aan Stichting Koutershof.

Bestuur Dr. Alberingstichting:

  • Anton Daamen (voorzitter)
  • Harm Verheggen (Penningmeester)
  • Ronald Huijbregts (bestuurslid, voorzitter VvE)

Stichting Koutershof is belast met het beheer en de exploitatie van het ontmoetingscentrum. Het bestuur bestaat uit:

  • Anton Daamen (voorzitter)
  • Philomien Voermans (secretaris)
  • Harm Verheggen (penningmeester)
  • Addie Hendrickx (bestuurslid bedrijfsvoering)