Stichting Dr. Alberingstichting heeft de exploitatie van ontmoetingscentrum Koutershof overgedragen aan Stichting Koutershof.

Bestuur Dr. Alberingstichting:

  • Kees Vogels (voorzitter)
  • Rene van Overveld (penningmeester)
  • Anton Daamen (bestuurslid, voorzitter VvE)

Stichting Koutershof is belast met het beheer en de exploitatie van het ontmoetingscentrum. Het bestuur bestaat uit:

  • Kees Vogels (voorzitter)
  • Kees Verkooijen (secretaris)
  • René van Overveld (penningmeester)
  • Jacques de Nennie (toezichthouder)
  • René Alleman (webmaster)
  • Chantal Oostvogels (bestuurslid)