Stichting Dr. Alberingstichting heeft de exploitatie van ontmoetingscentrum Koutershof overgedragen aan Stichting Koutershof.

Bestuur Dr. Alberingstichting:

  • Anton Daamen (voorzitter)
  • Vacature (penningmeester)
  • Ronald Huijbregts (bestuurslid, voorzitter VvE ai)

Stichting Koutershof is belast met het beheer en de exploitatie van het ontmoetingscentrum. Het bestuur bestaat uit:

  • Anton Daamen (voorzitter)
  • Chantal Oostvogels (secretaris)
  • Vacature (penningmeester)
  • Kees Verkooijen (bestuurslid bedrijfsvoering)