U bezoekt de website www.koutershof.nl voor informatie. Daarbij laat u online sporen na. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als zelfstandige organisatie zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Omgang met gegevens
Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Doordat u de website bezoekt of op een andere manier contact hebt gezocht, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten en/of om contact met u op te nemen.

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Koutershof stuurt uitsluitend, mits daarvoor toestemming is gegeven, een nieuwsbrief aan haar vrienden en gebruikers. Koutershof verstuurt geen ongevraagde marketinguitingen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk moment via koutershof@koutershof.nl.

Het delen van gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Schipper Accountants bv, Zundert, vanwege het opstellen van belastingaangiftes;
  • De Belastingdienst, bij een eventuele controle van de ‘boeken’;
  • BusinessConnect BV Zundert, als hostingpartner voor deze website host en e-mail beheer.

Beveiliging van gegevens
De e-mail van Koutershof wordt gehost door BusinessConnect BV.  Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van BusinessConnect BV. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd. BusinessConnect BV monitort en beveiligt al haar producten en diensten zichtbaar en  onzichtbaar tegen misbruik en fraude.

De website van Koutershof maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Koutershof privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. De website en back-ups van de website worden gehost bij BusinessConnect BV.

Gegevens bewaren
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling deze gegevens langer moet bewaren. Zo zijn wij, net zoals iedere andere ondernemer, wettelijk verplicht haar administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Gegevens inzien
Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en wij maken het snel voor u in orde. Mocht u hier aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontmoetingscentrum Koutershof
Bestuur
Koutershof 4
4891 CV  Rijsbergen
Koutershof@koutershof.nl